Actievoorwaarden winactie

Algemene Actievoorwaarden

 • De winactie wordt uitgeschreven door Scooter Recycling Nederland, gevestigd aan de Corridor 5, 3621 ZA Breukelen.
 • De prijs betreft een bedrag van € 75,- van Stichting Scooter Recycling Nederland die bij een bij SRN aangesloten inleverpunt kan worden besteed.
 • De mogelijke prijswinnaars worden door Scooter Recycling Nederland op de hoogte gesteld en dienen binnen 14 dagen reageren door middel van een reply op de e-mail van Scooter Recycling Nederland. Blijft deze actie uit, dan vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar getrokken worden. Hierover wordt niet verder gecorrespondeerd. Pas nadat bekend is of aan de deelnemersvoorwaarden is voldaan kan de prijs worden uitgekeerd.
 • De prijswinnaar dient 18 jaar of ouder te zijn dan wel over toestemming van zijn of haar ouder / voogd te beschikken.
 • Klachten over de actie kunnen bekend gemaakt worden door een e-mail te sturen naar [email protected].
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Scooter Recycling Nederland behoudt zich het recht voor dit spel te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Scooter Recycling Nederland gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend t.b.v. (correspondentie met betrekking tot) deze actie*.
 • Scooter Recycling Nederland handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • De te winnen prijs blijft beperkt tot 75 euro waardoor kansspelbelasting niet van toepassing is.
 • Winnaars ontvangen het bedrag onder voorwaarde dat de cheque is besteed bij een bij SRN aangesloten bedrijf en onder voorwaarden dat de factuur en het rekeningnummer tijdig aan SRN worden verstrekt.
 • De deelnemende dealerbedrijven (inleverpunten) zijn te vinden op basis van plaats of postcode terug te vinden op https://scooterrecyclingnederland.nl/
 • De deelnemende importeurs zijn terug te vinden op https://scooterrecyclingnederland.nl/over-ons/
 • Mensen mogen maximaal eenmaal meedoen.
 • Prijswinnaars die een aanschaf doen bij een bij SRN aangesloten inleverpunt kunnen hun factuur of kassabon (dus geen offerte!) toesturen met vermelding van hun naam en bankrekeningnummer.
 • De periode waarover mensen een factuur kunnen insturen en €75,- kunnen terugkrijgen is in de periode 1 februari 2022 – 1 september 2022.

Je gegevens zijn nodig om de prijswinnaar te kunnen selecteren en berichten. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen voor deze actie. Als je vragen hebt over deze actie, neem dan contact op met Scooter Recycling Nederland. Je vindt onze contactgegevens op de website www.scooterrecyclingnederland.nl

https://scooterrecyclingnederland.nl/disclaimer/

https://scooterrecyclingnederland.nl/privacyverklaring/

* SRN respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens/stemmen uw privacy waarbij SRN de AVG en overige privacywetgeving naleeft. SRN registreert de gegevens die u zelf invult op het formulier en zal deze gegevens na uitreiking van de prijzen vernietigen.

Advies nodig? Neem contact met ons op.

Stichting Scooter Recycling Nederland

Postbus 190
3621 ZA Breukelen

De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

E-mailadres

Telefoon

T +31 (0)346 - 728 220