Een goede sloopregeling
voor brom- en snorfietsen

Natuurlijk! Dat is wat u wil. Uw gemeente streeft naar een schone leefomgeving. Hierbij passen geen afgedankte scooters, ondoorzichtige handel in onderdelen of een vervuild straatbeeld. Afgedankte brom- en snorfietsen horen op een milieuvriendelijke manier te worden afgevoerd en gerecycled. Noem het een sloopregeling of slooppremie. Welke naam en welk beleid uw gemeente er ook aan geeft: het is van belang om af te stemmen met Scooter Recycling Nederland (SRN).

Waarom is een goede regeling belangrijk?

Uit de praktijk kennen wij de slechte en de goede voorbeelden:

Geen goede regeling

Gemeente heeft geen grip op de uitvoering en er is geen overleg met de betrokken partijen. Uiteindelijk is iedereen ontevreden over het proces.

Wel een goede regeling

Gemeente kan een regeling inrichten met goede partners en werkt constructief samen met een vergund demontagebedrijf dat afspraken nakomt.

De 4 aandachtspunten van een goede regeling

Wilt u aan de slag met het verantwoord afvoeren van brom- en snorfietsen? Doe het samen met ons, dan heeft uw gemeente een aantal handvatten. Zo komen er goede afspraken met de scooterdemontagebedrijven om de uitvoering te kunnen waarborgen.

Netjes afgemeld

De brom- en snorfietsen worden bij de RDW ORAD-afgemeld voor demontage en zijn daarmee ook echt van de weg. Hierover kun je als gemeente afspraken maken. U weet zeker dat de scooter niet wordt doorverkocht, maar het voertuig daadwerkelijk wordt gesloopt.

Duurzaam gedemonteerd

De bij SRN aangesloten demontagebedrijven hebben een vergunning om de brom- en snorfietsen duurzaam te demonteren. Vloeistoffen worden netjes afgevoerd en er belandt bijvoorbeeld geen olie in de sloot.

Vertrouwde kennispartner

SRN is het recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen in Nederland en weet hoe je bromen snorfietsen maatschappelijk verantwoord afvoert en recyclet.

Gezamenlijk belang

Wij hebben geen commercieel belang en kunnen de gemeente ondersteunen bij een goede uitvoering van de regeling. Dat doen we door contacten te leggen met bedrijven die hierover afspraken met de gemeente kunnen maken.

Veilig en vertrouwd geregeld

Zo werkt het

De brom- of snorfiets wordt gratis opgehaald door een demontagebedrijf (als dit is afgestemd met de gemeente) of een erkend inleverpunt.

De eigenaar legitimeert zich of geeft een machtiging af zodat iemand anders het voertuig mee kan geven.

Vervolgens overhandigt de eigenaar de kentekenkaart/tenaamstellingscode of het kentekenbewijs deel II.

Het overgrote deel van de scooter is gerecycled en de gedemonteerde materialen worden verwerkt door erkende bedrijven. Van bijvoorbeeld de olie wordt basisolie gemaakt die geschikt is voor de productie van smeermiddelen. Door de duurzame verwerking is het zomaar mogelijk dat je oude scooter bijdraagt aan een nieuwe!

De eigenaar ontvangt met de demontageverklaring subsidie van de gemeente

Overtuigd?

Wij staan klaar voor uw gemeente

Wilt u aan de slag met het verantwoord afvoeren van brom- en snorfietsen in uw gemeente? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld in de samenwerking met demontagebedrijven in de buurt.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Advies nodig? Neem contact met ons op.

Stichting Scooter Recycling Nederland

Postbus 190
3621 ZA Breukelen

De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

E-mailadres

Telefoon

T +31 (0)346 - 728 220