Over ons

SRN staat voor Scooter Recycling Nederland en is het Nederlandse recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen, ofwel brommers en scooters tot 50cc. SRN is een vrijwillig initiatief van de RAI Vereniging en BOVAG om op een maatschappelijk verantwoorde manier scooters, brom- of snorfietsen te recyclen, nieuwe grondstoffen beschikbaar te maken en milieugevaarlijke stoffen op de juiste wijze af te voeren. Het bestuur bestaat uit Martijn van Eikenhorst (voorzitter namens RAI Vereniging), George de Booij (penningmeester namens BOVAG) en Patrick Bruitzman. 

Waarom
SRN?

In Nederland rijden er ruim 1 miljoen brom- of snorfietsen rond. Al deze brom- of snorfietsen worden op een zeker moment afgedankt. Dan is het belangrijk dat deze voertuigen op een verantwoorde manier worden gerecycled en niet in een onverantwoord circuit terecht komen. Gevaarlijke stoffen als olie, koelvloeistof en loodaccu’s dienen op een juiste manier verwerkt te worden, zodat ze geen schade toebrengen aan de leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat deze scooters milieuverantwoord worden gerecycled, is SRN opgericht.

Doel

De professionele gemotoriseerde tweewielerbranche, georganiseerd onder RAI Vereniging (fabrikanten en importeurs) en BOVAG (scooterbedrijven) richtten op 30 augustus 2011 de Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) op. Met als doel de brom- of snorfietsen op een milieuverantwoorde wijze te recyclen. Met een recyclingsysteem alleen zijn we er echter niet. Ook op het vlak van wet- en regelgeving zet SRN zich in om datgene te doen wat nodig is voor optimale scooterrecycling.

Initiatiefnemers

RAI Vereniging- Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers

De afdeling Gemotoriseerde Tweewielers (GT) van de RAI Vereniging vertegenwoordigt de fabrikanten en importeurs van motoren, motorscooters, bromfietsen, snorfietsen en (snor-) scooters. Tevens vertegenwoordigt de afdeling de fabrikanten en importeurs van de aan deze producten verbonden onderdelen, accessoires, kleding en helmen.

BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven

Bij BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven zijn ondernemers aangesloten die zich specialiseren in de verkoop, onderhoud en reparatie van motorfietsen, motorscooters en/of snor- en bromfietsen en bijbehorende accessoires. De afdeling behartigt de belangen van de leden richting overheid, consument, fabrikant, importeur en andere organisaties.

Kosten

De kosten voor het inrichten van het recyclingsysteem, het monitoren van de materiaalstroom, landelijk inzamelen en verwerken worden gedragen door de Stichting SRN. SRN betaalt deze kosten met de inkomsten uit een recyclingbijdrage die wordt betaald bij aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets (een bedrag van € 5,- incl BTW).

Recyclingsysteem

Bij SRN zijn inleverpunten en demontagepunten aangesloten. Inleverpunten zijn aangesloten bedrijven waar de consument zijn afgedankte brom- of snorfiets kosteloos kan inleveren. Bij de demontagepunten wordt het voertuig gedemonteerd en professioneel ontdaan van schadelijke vloeistoffen. Nadat de brom- of snorfietsen door de shredder zijn gegaan, wordt het ijzer gebruikt voor nieuwe producten. Door de verantwoorde verwerking van alle materialen draagt een oude afgedankte scooter misschien wel bij aan een nieuwe!

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Advies nodig? Neem contact met ons op.

Stichting Scooter Recycling Nederland

Postbus 190
3621 ZA Breukelen

De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

E-mailadres

Telefoon

T +31 (0)346 - 728 220