Veelgestelde vragen

Algemeen

Terug naar boven | Doorgaan naar: Consumenten

Wat is SRN en wat is het doel?
Scooter Recycling Nederland (SRN) is een vrijwillig initiatief van de brom- en snorfietsbranche. SRN is in 2011 opgezet door de RAI Vereniging en BOVAG voor milieuverantwoorde recycling van afgedankte brom- en snorfietsen.
Hoeveel brom- en snorfietsen rijden er in Nederland op de weg?
Er rijden in Nederland ruim 1,1 miljoen brom- en snorfietsen op de weg. Elk jaar worden ongeveer 25.000 scooters, brom- en snorfietsen afgedankt.
Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?
De brom- of snorfiets bestaat voor ongeveer 70 % uit metaal, dat goed te recyclen is. Daarnaast worden verschillende materialen gedemonteerd en gerecycled, zoals olie, brandstof en de accu.
Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?
SRN geeft geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.
Moet ik betalen voor het inleveren van mijn brom- of snorfiets?

Nee. Je kunt je scooter, brom- of snorfiets zonder kosten inleveren bij een bij SRN aangesloten inleverpunt of demontagebedrijf. Dit onder voorwaarde dat de scooter compleet is, nog kan rijden of rollen en dat de papieren op orde zijn.

Waar kan ik mijn oude brom- of snorfiets inleveren?

Je kunt je oude brom- of snorfiets inclusief het kentekenbewijs inleveren bij één van de bij onze aangesloten inleverpunten of demontagebedrijven. Als het kentekenbewijs of de tenaamstellingscode ontbreekt is het alleen mogelijk om hem bij een demontagebedrijf in te leveren.

Kan mijn brom- of snorfiets ook worden opgehaald door een inleverpunt als deze het niet meer doet?
Je kunt daarvoor contact opnemen met een inleverpunt of demontagebedrijf en met hen de mogelijkheden en eventuele ophaalkosten bespreken.
Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Je oude scooter, brom- of snorfiets wordt milieuverantwoord gerecycled. Alle milieubelastende materialen zoals olie en brandstof worden verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt teruggewonnen voor hergebruik. Benieuwd naar het hele proces? Klik hier

Wat is een recyclingbijdrage en waarom moet ik deze betalen?

De recyclingbijdrage is een bedrag dat een deelnemende importeur (link naar lijstje importeurs op Over ons) int bij de aankoop van een nieuwe scooter, brom- of snorfiets. De recyclingbijdrage is vastgesteld op € 5,- (inclusief BTW). Deze bijdrage maakt het mogelijk om een landelijk dekkend systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiseren.

Kan ik kale frames met kenteken inleveren bij een SRN inleverpunt?

SRN heeft de afspraak met haar inleverpunten en demontagebedrijven dat afgedankte scooters, brom- en snorfietsen, zonder bijkomende kosten, bij aangesloten inleverpunten worden ingezameld. Dit houdt wel in dat de voertuigen nog ‘compleet’ moeten zijn, wat betekent: inclusief motor, frame en wielen. Kale frames met kenteken vallen niet onder deze afspraak. Mogelijk worden hiervoor dan ook kosten berekend.

Scooterbedrijf/inleverpunt

Terug naar boven | Doorgaan naar: Demontagebedrijven

Waarom zou ik meedoen met SRN?

De importeurs waarmee je samenwerkt (80% van de markt doet mee) hebben gekozen om mee te doen SRN. De keuze van een consument om oude brom- en snorfietsen in te leveren bij het SRN-netwerk is uiteraard vrijwillig. SRN zorgt via verschillende communicatiemiddelen dat een consument het SRN-netwerk gemakkelijk kan vinden om zijn oude brom-of snorfiets in te leveren.

Welke voordelen heeft SRN voor mij?
  • Als deelnemend inleverpunt laat je aan jouw klanten zien dat je naast verkoop van nieuwe producten ook verantwoordelijkheid neemt voor het recyclen van deze brom- en snorfietsen als deze worden afgedankt.
  • SRN biedt jou de mogelijkheid om op een gemakkelijke, kosteloze manier afgedankte scooters af te laten voeren.
  • SRN zorgt dat consumenten die van hun oude brom-of snorfiets af willen, jou gemakkelijk kunnen vinden via verschillende communicatiemiddelen.
  • SRN zorgt voor een netwerk van deelnemende scooterdemontagebedrijven waar de brom- of snorfiets milieuverantwoord wordt verwerkt.
Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?
De brom- of snorfiets bestaat voor ongeveer 70 % uit metaal, dat goed te recyclen is. Daarnaast worden verschillende materialen gedemonteerd en gerecycled, zoals olie, brandstof en de accu.
Mag ik zelf ook brom- of snorfietsen demonteren?

Je kunt zelf ook een demontagebedrijf worden. Hiervoor moet je wel een vergunning hebben. Met deze vergunning heb je ook de mogelijkheid om een RDW abonnement te nemen om digitaal brom- en snorfietsen af te melden voor demontage.

Ik wil graag meedoen met het systeem, hoe gaat dat in zijn werk?

Je bent van harte welkom! Elk tweewielerbedrijf met een erkenning bedrijfsvoorraad van de RDW kan deelnemen aan SRN. Informatie over het gemakkelijk aanmelden vindt je op onze website of neem contact op met SRN op (0346) 728 220. Eén van onze medewerkers zal je verder helpen.

Voor welke brom- en snorfietsen is de regeling bedoeld?
Het inleversysteem is bedoeld voor alle merken brom- en snorfietsen.
Aan wie kan ik de oude brom- of snorfiets afgeven?

Je kunt zelf een scooterdemontagebedrijf benaderen. Hiervoor is MijnSRN (link) ontwikkeld, waarmee je een scooterdemontagebedrijf kunt benaderen binnen een straal van 15km. Het demontagebedrijf moet het voertuig dan uiterlijk binnen 21 dagen komen ophalen.

Ontvang ik nog een vergoeding voor de oude brom- of snorfiets?
SRN betaalt voor deze voertuigen geen vergoeding, maar garandeert wel een kosteloze inzameling.
Kan ik kale frames met kenteken inleveren bij een SRN aangesloten demontagebedrijf?

SRN heeft de afspraak met haar demontagebedrijven dat afgedankte brom- en snorfietsen, zonder bijkomende kosten, bij aangesloten inleverpunten worden ingezameld. Kale frames met kenteken vallen niet onder deze afspraak. Mogelijk worden er hiervoor kosten aan jou berekend.

Wat moet ik de laatste eigenaar overhandigen?

Wanneer je de brom- of snorfiets via de RDW heeft geregistreerd in jouw bedrijfsvoorraad geef je de laatste eigenaar een vrijwaringsbewijs van zijn voertuig. Daarnaast kun je een folder meegeven met informatie over SRN. Hierin staat uitleg over het recyclingsysteem en het doel ervan. Heb je deze folder niet meer? Neem dan contact op met SRN op telefoonnummer (0346) 728 220.

Wat moet ik doen als de laatste eigenaar geen kentekenbewijs van zijn afgedankte brom- of snorfiets meer heeft of al een demontagecode bij het RDW heeft aangevraagd?

Je kunt het voertuig hierdoor niet opnemen in jouw eigen bedrijfsvoorraad. De laatste eigenaar kan zijn voertuig alleen rechtstreeks inleveren bij een erkend demontagebedrijf. Voor een demontagebedrijf in de buurt kun je kijken op onze website. Ook is het mogelijk dat de laatste eigenaar een nieuw kentekenbewijs aanvraagt bij de RDW.

Wat gebeurt er met het geld van de recyclingbijdrage?
Het geld dat wordt geïnd via de recyclingbijdrage gebruiken we voor het beheer van het netwerk voor het milieuverantwoord inzamelen en recyclen van brom- en snorfietsen. Bestuurders van SRN zijn onbezoldigd en er is geen winstoogmerk.
Zijn we wettelijk verplicht iets te regelen voor oude brom- en snorfietsen?
Nee, met dit vrijwillige initiatief neemt de branche het heft in eigen handen om ervoor te zorgen dat dat stringentere nationale wetgeving rondom oude brom- en snorfietsen in de toekomst niet nodig is. Voor de gevaarlijke afvalstoffen geldt overigens wel een demontage- en afvoerplicht naar een bedrijf dat deze materialen kan verwerken en daar een geldende vergunning voor heeft.
Hoe wordt deze bijdrage naar de consument gecommuniceerd?

SRN heeft een folder waarin het systeem wordt uitgelegd aan de consument en we informeren de consument via de website en een campagne via Google AdWords. De dealer kan de folder meegeven aan haar klanten. Daarnaast wordt in de pers ook aandacht gezocht voor SRN en kun je ze doorverwijzen naar deze website: www.scooterrecyclingnederland.nl. Heb je interesse in de folder? Neem dan contact op met SRN op telefoonnummer (0346) 728 220.

Demontagebedrijven

Terug naar boven

Ik wil me als demontagebedrijf aansluiten bij SRN. Waar kan ik me opgeven?

Bedankt voor je interesse in SRN! Om je aan te sluiten kun je contact opnemen met SRN via telefoonnummer (0346) 728 220. Je wordt dan in contact gebracht met één van onze accountmanagers. Hij belt je om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe zit het met mijn vergunning als ik als autodemontagebedrijf wil aansluiten bij SRN?

In jouw vergunning moet expliciet staan dat je vergund bent voor het demonteren van brom- en snorfietsen. Ben je niet vergund? Neem dan contact op met jouw gemeente of omgevingsdienst.

Ik ben een brom- en snorfietsbedrijf en ik wil deelnemen aan SRN als demontagebedrijf. Wat moet ik doen met mijn vergunning?

Als je naast de verkoop van brom- en snorfietsen wil starten met demonteren, dan kan het zijn dat er aanpassingen in jouw vergunning nodig zijn. Voor vragen kun je contact opnemen met SRN, telefoonnummer 0346 – 728 220.

Wat zijn de voorwaarden om een aangesloten demontagebedrijf te worden?
  • Een vergunning van het bevoegd gezag om brom- en snorfietsen te mogen demonteren.
  • Een ORAD-erkenning van de RDW voor het deregistreren van de te demonteren brom- en snorfietsen.
Welke voordelen heb ik als ik me aansluit bij SRN?

Als deelnemend demontagepunt laat je aan jouw klanten zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor het recyclen van deze brom- en snorfietsen als deze worden afgedankt. SRN bied je de mogelijkheid om op een gemakkelijke, kosteloze manier schadelijke materialen af te voeren Bruikbare onderdelen van de afgedankte scooters kun je doorverkopen SRN zorgt dat consumenten die van hun oude brom-of snorfiets af willen, jou gemakkelijk kunnen vinden via verschillende communicatiemiddelen.

Advies nodig? Neem contact met ons op.

Stichting Scooter Recycling Nederland

Postbus 190
3621 ZA Breukelen

De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

E-mailadres

Telefoon

T +31 (0)346 - 728 220